Construieste-ti o cariera de succes!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele activități:
 
A1. Managementul proiectului

Va cuprinde coordonarea activitatilor, managementul riscului, controlul calitatii rezultatelor proiectului, asigurarea utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare, astfel incat sa fie asigurat un raport optim cost-eficienta intre bugetul proiectului si indicatorii asumati, respectiv intre bugetul alocat fiecarei activitati si rezultatele previzionate atat in timpul derularii proiectului cat si prin prisma sustenabilitatii, multiplicarii rezultatelor dupa terminarea finantarii POSDRU.

A2. Informare si publicitate

Se va derula dupa o strategie elaborata in primele 4 săptămâni, conform cerintelor FSE si POSDRU, asigurandu-se continuu vizibilitatea proiectului, accesul mass media si a tuturor celor interesati la rezultatele proiectului.

A3. Selectia grupului țintă

În cadrul acestei activitati vor fi inscrisi in grupul tinta 360 de studenti care vor beneficia de consiliere si orientare profesionala. Dintre acestia, 75 de studenti vor beneficia de stagii de practica.

A4. Consiliere si orientare profesionala

Fiecare student din grupul tinta participa la o sesiune de consiliere in grup si la o sedinta de consiliere individuala, personalizata. Consilierea va continua online pe toata perioada proiectului, prin intermediul site-ului. Dintre cei 360 de studenti consiliati, cel putin 160 isi vor continua studiile sau vor obtine un loc de munca.

A5. Realizarea de parteneriate

Pe tot parcursul proiectului vor fi distribuite angajatorilor din domeniile de referinta ale studentilor materiale informative, insotite de invitatia de implicare in proiect. UPB si UCB vor semna cu entitatile interesate acorduri de colaborare care vor viza asigurarea conditiilor de lucru si a tutorilor pentru stagiile de practica, in timpul proiectului, dar mai ales dupa finalizarea finantarii (sustenabilitate)

A6. Stagii de practică

Toti studentii selectati pentru aceste stagii vor lua parte la diverse procese de productie sub indrumarea tutorilor UCB. Astfel, studentii vor deprinde abilitati pentru realizarea de modele parametrizate de componente si ansambluri si vor parcurge tot procesul de productie - de la proiectare la produsul finit, sau doar parti din acest proces, conform caietului de practica.